M I C H A L A__N O R U P

 

 

_________________________________________________________________________________________

Notes on light / Noter om lys

 

 

Notes on light / Noter om lys

Place: Eks-rummet - http://eksrummet.dk/noter-om-lys/

Medium: Analog photography
Dimentions: Variable
Date: 2018

I forbindelse med Copenhagen Photo Festival 2018 inviterer Eks-rummet til udstilling af Michala Norup.

Noter om lys er en serie analoge fotografiske værker skabt med afsæt i en dyb interesse for lys. Til udstillingen har både det konkrete sansbare lys, og lysets betydning i en erkendelsesmæssig sammenhæng, været afsættet for en række undersøgelser af udvalgte rum. Disse undersøgelser er foretaget som en form for notetagning med kameraet. Rummene har været udvalgt ud fra ordet oplysning’s erkendelsesmæssige betydning; åndeligt, videnskabeligt eller æstetisk oplysende. Det har været rum for forskning, for bøn og for kunst. I disse rum er det sansbare lys undersøgt og opsamlet på film. Værkerne er opstået i et grænseområde mellem det idé-baserede, det rent intuitive og det observerende, som en form for fænomenologisk sansning af det umiddelbart foreliggende. Der har været vigtige elementer, som fx de muligheder og begrænsninger der ligger i det analoge fotografiske medie og i de rum der har indgået i arbejdsprocessen, som jeg har ladet kunne opstå undervejs. Som en form for omvendt konceptuel fremgangsmåde fremtræder værkernes betydning således ikke nødvendigvis i starten af processen, men samler sig i højere grad løbende eller afsluttende, og fremstår derfor snarere som åbenbaringer end forklaringer.

Tak til Statens Værksteder for at lade mig fordybe mig i det røde mørke.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________

All content of this site © Michala Norup